1. Start
  2. Archiwum wydarzeń
  3. Koncert Organowy w ramach XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu SDMZiN 2021

Koncert Organowy w ramach XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu SDMZiN 2021

11 września 2021 19.00 Kościół Muzyka

Koncert Organowy w ramach XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu SDMZiN 2021


Michał Duźniak - organy

Piotr Nowak - trąbka

 

program koncertu: http://sosnowieckiednimuzyki.pl/pl,program

 

Michał Duźniak - organista urodzony w Wodzisławiu Śląs-kim. Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-nowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. dra. hab. Juliana Gembalskiego i dra. hab. Witolda Zabornego. Swoje umiejętności doskonalił podczas wielokrotnych kursów mistrzowskich m.in.: u prof. Wolfganga Seifena (Niemcy), prof. Bruno Oberhammera (Austria), prof. Marka Toporowskiego (Polska), prof. Jean Luc Perrot (Francja), prof. Józefa Serafina (Polska), prof. Jaroslava Tůmy (Czechy). Jest asystentem w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie również stale współpracuje z Muzeum Organów Śląskich. Naucza w Diecezjalnej Szkole Orga-nistowskiej - Szkole Muzycznej II stopnia w Bielsku-Białej oraz w tamtejszym Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej. Oprócz działalności artystycznej i pedagogicznej prowa-dzi badania nad górnośląskim instrumentarium organowym i działalnością organmistrzów, opracowując zbiory archiwalne. Jest autorem kilku publikacji naukowych m.in. w wydawnictwach Organy na Śląsku i Folia organologica jak również artykułów z zakresu wykonawstwa literatury organowej. W swoim dorobku posiada dwie płyty CD: De profundis psalmorum (2016) i Ex operibus romanticorum (2018) oraz dokumentację dźwiękową zabytkowego instrumentu firmy Binder und Sohn znajdującego się w Brzeźcach (2020).

 

Piotr Nowak - w 2014 roku ukończył z oceną celującą studia muzyczne w klasie trąbki prof. Stanisława Dzie-wiora w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Swoje umiejętności dosko-nalił w Hochschule fur Musik Hanns Eisler pod okiem prof. Williama Formana. Jest laureatem wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych trębaczy m.in. przez Gabora Tarkoviego, Malte Burbę czy Michaela Evalda. Był wieloletnim stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministra Kultury RP oraz Prezydenta Miasta Częstochowy. Jest również laureatem stypendium Młoda Polska oraz fundacji Jutting Stiftung. Od września 2013 roku jest trębaczem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, a od 2018 wykładowcą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Występował w kraju i za granicą jako solista i kamera-lista, m.in. na festiwalu Warszawska Jesień czy Praska Wiosna. Jego zainteresowania muzyczne obejmują przede wszystkim literaturę najnowszą, ale chętnie wykonuje również dzieła minionych epok. W roku 2020 uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie arty-stycznej instrumentalistyka.

 

11.09.2021 godzina 19.00

Kościół pw. św. Joachima

ul. ks. J. Popiełuszki 46

 

Wstęp wolny

 

Uczestnictwo w koncercie jest równoznaczny z akceptacją: ZASAD BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY.